Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

Стручно усавршавање

Акредитовани програми стручног усавршавања од 2005. – 2014. године

Датум Назив семинара Организатор/Место Сати
Фебруар 2005. Народне игре за децу Дечији културни центар, Београд 40 сати
9.11. 2005. Модуларни програм перманентне рачунарске обуке Агенција за информатички инжењеринг „ Personal System“ 30 сати
9. 10. 2005. Методика наставе српског језика и књижевности у разредној настави Министарство просвете и спорта, Сава центар, Београд 8 сати
19. 3. 2005. XXI Зимски сусрети учитеља Србије ДУБ, Филолошки факултет, Београд 6 сати
13. 12. 2005. XXVII математичка трибина: Магични квадрати и сличне шеме „Архимедес“ – клуб младих математичара, Учитељски факултет, Београд 2 сата
16. – 17. 12.2006. Описно оцењивање у функцији праћења развоја и напредовања ученика ЗУОВ, Београд 16 сати
12.1. 2006. 5. специјализовани републички семинар о настави математике у млађим разредима основне школе Клуб младих математичара „Архимедес“, Београд 8 сати
10.1. 2007. Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво Савез учитеља Републике Србије, Београд 6 сати
11.5 – 13.5. 2007 Увод у калиграфију Савез учитеља Републике Србије, Београд 15 сати
9. 2. 2008. XXIV Зимски сусрети учитеља Србије  – Републички стручни скуп СУРС и ДУБ , Београд 6 сати
9. 2. 2008. Рад у комбиновном одељењу; Упознај и покрени – подршка развоју друштвености код ученика; Унапређење наставе математике и нижим разредима основне школе Савез учитеља Републике Србије, Београд 3 сата
19. 2 . 2009. Огледни час граматике; Огледни час обраде текста у основној школи ОШ „ Ђорђе Крстић“ , Београд 2 сата
15.3. 2009. XXV зимски сусрети учитеља:  Подршка унапређивању васпитно – образовног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе Савез учитеља Републике Србије, Београд 8 сати
2. – 4. 10. 2009. Активно учење / настава Центар за активно учење, Институт за психологију 24 сата
31.1. 2010. XXVI зимски сусрети учитеља: Подршка унапређивању васпитно – образовног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе Савез учитеља Републике Србије, Београд 8 сати
9.2.2010. 48. математичка трибина за учитеље – Теме: Геометријски садржаји у настави; Волите ли геометрију Математичко друштво „ Архимедес“ , Београд 2 сата
20.3.2010. Уџбеник и збирка и њихова примена у настави математике ЈП Завод за уџбенике, Београд 6 сати
25.4. 2010. Матерњи језик и лингвистичка екологија ОШ“ Свети Сава“ , Бачка Паланка 5 сати
6.2. 2011. XXVII зимски сусрети учитеља: Подршка унапређивању васпитно – образовног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе Савез учитеља Републике Србије, Београд 8 сати
5.11. – 30.11. 2012. Блог , twitter i facebook у настави Образовно креативни центар, Бор – онлине семинар 24 сата
8.12. 2012. Стручни скуп: Комуникација – интеракција – акција Друштво библиотекара Србије, Београд 1 дан
4. 3. 2012. XXVIII зимски сусрети учитеља: Подршка унапређивању васпитно – образовног рада и осавремењивању методологије рада у млађим разредима основне школе Савез учитеља Републике Србије, Београд 8 сати
23. – 24. 6. 2012. XXVI сабор учитеља Србије : Унапређивање наствавне праксе кроз размену професионалних искустава Савез учитеља Републике Србије, Београд 16 сати
9.2. 2013. Јачање професионалних компетенција просветних радника Дечији културни центар и ОШ „Скадарлија“ , Београд 8 сати
20.4.2013. Учитељи су свету линијс, боја и облика Друштво учитеља Београда и ОШ „Бранко Ћопић“ , Београд 8 сати
12.5. 2013. Комплексна метода у настави почетног читања и писања Друштво учитеља Београда и ОШ „Ђорђе Крстић“ , Београд 8 сати
18.5. 2013. Стручни скуп: Први симпозијум Друштва учитеља Београда „ Законски оквир који регулише васпитно образовни систем из угла доносиоца одлука и из угла реализатора  образовно – васпитног процеса“ Друштво учитеља београда, Студенски културн центар, Београд 1 дан
10.12. 2013. Правна заштита запослених у просвети , трибина Форум београдских основних школа, ОШ „ 14. октобар“ , Београд 1 дан

Акредитовани програми стручног усавршавања од 2014. – 2019. године

Датум Назив семинара Место Компетенције и приоритети Сати/бодови
27. и 28. 8. 2014. НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења ОШ „ Ђорђе Крстић“Београд К2 / П 5,6 20 сати
10.10. 2015. Радио драма и одељенска приредба у разреднох настави ОШ „ Ђорђе Крстић“Београд К3 / П1 8 сати
26.3. 2016. Учитељи у свету линија, боја и облика ОШ „ Ђорђе Крстић“Београд К1/ П1 8 сати
10.12.2016. – 14.01. 2017. Школски електронски часопис у служби креативности ученика Online – семинар К1/ П3 35 сати
28.1. 2017. Ефикасно дисциплиновање – приступи и технике ОШ „ Михајло Пипин“Београд К3/ П2 8 сати
13.5. 2017. Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“ , теме 3 и 4 ОШ „ Ђорђе Крстић“Београд К1/ П4 8 бодова
18.11. 2017. Обука учитеља за подизање ИК компетенција ОШ „ Ђорђе Крстић“Београд К2/П3 24 сата
3.3. 2018. Метакогнитивни поступак у настави математике ОШ“ Михајло Пипин“ Београд К1/ П1 8 сати
28.04.2018. Програм обуке настваника за реализацију наставе оријантисане ка исходима учења ОШ“ Јосиф Панчић“Београд К2/ П3 24 сата
23.9. 2018. Пројектна настава у савременом технолошком окружењу ОШ „ Дринка Павловић“Београд К2/ П3 8 сати
15.1. 2019. Вођење евиденције и издавање јабних исправа у основној школи Учитељски факултет, Београд 3 сата
9.3 2019. Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима ОШ „ Никола Тесла“, Винча К4/ П4 8 сати
11.3. 2019. Презентација уџбеника за други разред – ИК „ Бигз“ Институт за модерно образовање, Београд 2 сата
18.3. 2019 Презентација уџбеника за други разред – ИК „ Вулкан“ Фалкенштајнер хотел, Београд 2 сата
11.4. 2019. Презентација уџбеника за други разред – ИК „ Нови Логос“ Мегатренд универзитет, Београд 2 сата
20.4. 2019. Презентација уџбеника за други разред – ИК „ Клет“ Дом омладине, Београд 2 сата
10.05.2019. Програм обуке за водитеље : Дигитална учионица/ дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала. ЗУОВ , Београд К2 / П8 16 сати
3.11.2019. Концентрацијом и мотивацијом до изузетности ОШ „ Кнегиња Милица“, Београд К3 / П3 8 сати

Акредитовани програми стручног усавршавања од 2020. – 2025. године

Датум Назив семинара Место Компетенције и приоритети Сати/бодови
25.1.2020. Зимски сусрет учитеља: Програмирање је лако, научити га може свако ОШ „Ђорђе Крстић“ К2П1 8 сати
3.9.2020. Презентација – онлине вебинар уџбеника “Дигитални свет 1” , ИК Вулкан Онлине вебинар К/за учење ипоучавање 1 сат
11.10.2020. Microsoft Office 365 i Microsoft Teams ОШ „Младост“ К/за учење ипоучавање 1 сат
21.и 22. 10. 2020. Научи да рукујеш мултимедијалним уређајима и подешавањима система ОШ“ Младост“, Београд К2/П1 16 сати
5.11. 2020. Презентација уџбеника за разредну наставу „Вулкан знање” Онлине – вебинар Вулкан знање К/за учење ипоучавање 1 сат
27.11.2020. G Suite – израда ефикасних тестова знања и упитника и G Suite Meet – потпуна интеракција свих учесника наставног процеса – БИГЗ Онлине – вебинар БИГЗ К/за учење ипоучавање 2 сата
10.2.2021. Презентација са дискусијом, анализом примене и евалуацијом уџбеника – Креативни центар Онлине – вебинар Креативни центар К/за учење ипоучавање 2 сата
17.2.2021. Презентација дигиталних уџбеника за разредну наставу“ ИК Вулкан” Онлине вебинар – ИК Вулкан знање К/за учење ипоучавање 1 сата
19.2.2021. Нова генерација Едукиних уџбеника за 4. разред основне школе Онлине – вебинар ИК Едука К/за учење ипоучавање 1 сат
2.3. 2021 Здрави стилови живота и због чега су важни Онлине вебинар – Клет / 1 сат
3.3.2021. Заблуде ученика о природним феноменима Онлине – вебинар БИГЗ К/за учење ипоучавање 1 сат
11.3.2021. Презентација уџбеничког комплета за 4. разред основне школе, Клет Онлине вебинар – Клет К/за учење ипоучавање 1 сат
12.3.2021. Презентација уџбеничкогкомплета за 4. разред, Фреска Онлине вебинар – Фреска К/за учење ипоучавање 1 сат
17.3.2021. Презентација уџбеничког комплета за 4. разред, Нови Логос Онлине вебинар – Нови логос К/за учење ипоучавање 1 сат
23.3. 2021. Презентација дигиталнихуџбеника за 4. разред основне, Нови Логос Онлине вебинар – Нови Логос К/за учење ипоучавање 1 сат
29.3.2021. „Савремени уџбенички комплет – за ученике и наставнике“ Онлине вебинар – СУРС К/за учење ипоучавање 3 сата
31.3.2021 Критичко мишљење у почетној настави математике – од циља до исхода – БИГЗ Онлине – вебинар БИГЗ К/за учење ипоучавање 1 сата
2.4.2021. Кроз акцију и интеракцију подстакните ученичку мотивацију Онлине вебинар – Клет К/за учење ипоучавање 1 сат
24.4.2021. Паметне фасцикле – слагалице, да ученик учи, вежба, зна Онлине вебинар – ДУБ К2/П3 8 сати
28.4.2021. Како  подучавати вештинама комуникације Онлине вебинар – Клет / 1 сат
15.5.2021. Комуникација телом и гласом Онлине вебинар – Клет 1 сат
20.5. 2021. Креативне идеје за наставу српског језика и књижевности Онлине вебинар –Креативни центар К/за учење ипоучавање 2 сата
14.6.2021. Програм обуке за дежурне наставнике на завршном испиту у Основном образовању Онлине вебинар – ЗУОВ К/за учење ипоучавање 8 сати
23.6. 2021. Стратегије у раду са ученицима који показују проблеме у понашању – Онлине вебинар –Кампстер платформа за онлајн учење / 16 сати

Подаци

This entry was posted on 16 августа, 2014 by in .

Кретање

Електронски дневник

Статистике блога

  • 4.299.202 прегледа

Претражи

Унесите своју адресу е-поште да бисте пратили на овај блог и примали обавештења о новим чланцима преко е-поште.

YouTube Учитељски кутак

Ауторска права