Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

Самопроцена ефеката рада

Процена компетенција

К1 Компетенције за наставну област, предмет и методику наставе Оцена
1. У планирању садржаја и начина рада руководим се циљевима и исходима наставног предмета 5
2. Користим методе и технике примерене предмету и ученицима којима предајем 5
3. Садржаје предмета који предајем повезујем са примерима из свакодневног живота и искуствима ученика 5
4. У планирању и организовању рада руководим се образовним стандардима 4
5. Упућујем ученике да садржаје предмета који предајем повезују с другим предметима и областима 4
6. Наставу обогаћујем искуствима стеченим кроз различите облике стручног усавршавања 5
7. Користим аудиовизуелне и илустративне материјале у настави у функцији учења ученика 5
8. Користим савремене образовне технологије како би подстакла/ао учење ученика 5
9. Познајем и користим различите начине праћења и вредновања рада 5
Просечна оцена: 4,78
К2 Компетенција за поучавање и учење Оцена
1. Јасно наглашавам кључне појмове и истичем циљеве часа 5
2. Проверавам да ли су упутства која дајем јасна свим ученицима 5
3. Подржавам ученике да слободно износе своје идеје, постављају питања, дискутују и коментаришу у вези са предметом учења 5
4. Наставне материјале, методе, темпо рада и захтеве прилагођавам различитим образовним потребама и могућностима ученика 5
5. Када год је могуће, у раду користим групну дискусију, дебате, играње улога 4
6. Подстичем ученике да користе различите начине и приступе у решавању задатака 5
7. Користим ученичка постигнућа као показатељ ефикасности и ефективности сопственог рада 5
8. Прихватам одговоре ученика на начин који охрабрује и подстиче њихово даље учешће у раду 5
9. Ученицима дајем благовремену и јасну повратну информацију о постигнућима, напредовању и елементима које треба унапредити 5
Просечна оцена: 4,89
К3 Компетенције за подршку развоју личности ученика Оцена
1. Континуирано охрабрујем ученике да дају све од себе 5
2. У односу са ученицима уважавам њихове потребе и осећања 5
3. Користим технике позитивног дисциплиновања ученика без коришћења страха као мотиватора 5
4. Пружам подршку и охрабрење када ученици доживе разочарење и неуспех 5
5. Исказујем позитивна очекивања у вези са оним што ученици могу да постигну 5
6. Планирам различите активности које обезбеђују укључивање ученика са различитим индивидуалним карактеристикама и потребама 5
7. Избегавам деструктивну критику, исмевање и сарказам у контакту са ученицима 5
8. Пратим развој и напредовање различитих аспеката личности ученика 5
9. У планирању сопственог рада и активности које организујем са децом уважавам социјални контекст из кога деца долазе 5
Просечна оцена: 5
К4 – Компетенције за комуникацију и сарадњу Оцена
1. Радо размењујем идеје, наставне материјале и опрему са колегама 5
2. Са родитељима градим атмосферу међусобног поверења, укључујући их у различите активности у школи 5
3. Планирам и осмишљавам садржаје сарадње са установама и институцијама из окружења 4
4. Ученике, колеге, родитеље, и лок. заједницу користим као ресурсе за планирање и реализацију наставних и ваннаставних активности 4
5. Иницирам и прихватам иницијативу различитих партнера који могу да допринесу напредовању школе и ученика 5
6. У комуникацији са партнерима руководим се правилима успешне комуникације 5
7. Редовно информишем заинтересоване партнере о активностима школе које могу унапредити сарадњу 5
8. Познајем различите облике и садржаје сарадње са различитим партнерима 5
9. Учествујем у раду тимова и стручних тела у школи 5
Просечна оцена: 4,78

Просечна оцена компетентности: 4,86                                   

Подаци

This entry was posted on 16 августа, 2014 by in .

Кретање

Електронски дневник

Статистике блога

  • 4.197.374 прегледа

Претражи

Унесите своју адресу е-поште да бисте пратили на овај блог и примали обавештења о новим чланцима преко е-поште.

YouTube Учитељски кутак

Ауторска права