Учитељски кутак

Добро дошли на блог учитељице Наташе!

Штафетне игре

Ученици воле час физичког васпитања. Били узбуђени због часа који су имали у великој сали и сарадњи са наставницом .

Штафетне игре

– Преношење медицинке у крилу. Ученици стоје у истим колонама. Први седне иза црте, стави медицинку у крило и ослони се на руке назад. На знак настав-ника, одигне незнатно кукове од тла и ослоњен само на стопала и дланове (у упору лежећем) пред рукама креће се напред 10 М до окретишта и назад до следећег у реду. Медицинка при том не сме да испадне. (Поновити 2-4 пута).

– „Трка у цаку“ (весела штафета). – Учеици стоје у 3-4 паралелне уједначене колоне иза црте. Сваки први ученик у колони уђе у један већи џак (врећу) од пластике, јуте или папира. На знак наставника ови ученици, придржавају џакове у висини струка, суножним поскоцима скачу 6-8 м до окретишта и назад; до следећег у колони, изиђу из вреће, предају је њему, он у њу улази и наставља исто

– „Трка бројева“. – Ученици стоје у четири колоне и сваки у колони, зависно који је по реду, означи се бројем. На узвик наставника „3“ сви „трећи“ из колоне иступе удесно, оптрче скроз око своје колоне и врате се на своја места. Одређује се редослед пристизања прозваног броја и вреднује (ко стигне први, добија 4 поена, други 3 поена).

– Ученици направе од четири колоне четири круга, у којима стоје шире размакнути. Један ученик из сваког круга узме кошаркашку лопту: тапкајући вијугајући, обилази цик-цак кретањем у ченике у кругу до свог места, тад лопту препусти десном од себе

– Штафетна игра са преношењем и одлагањем палица. – Ученици се поделе у 3 једнакобројне уједначене колоне које стану паралелно иза једне црте. Испред сваког првог у колони стоји на тлу 5-6 палица. На знак наставника они узимају палицу и што брже могу претрче стазу од 10 м уз пут одлажући једну по једну палицу. Обишавши окретиште, трчећи се враћају и скупљају палице да би их све ставили испред следећег у реду, који то даље понавља.

– Штафетна игра „Трка запрега“. Ученици стану по паровима у две колоне иза црте, један  упрегнут“ у вијачу, а други „вози запрегу“ држећи вијачу за крајеве. На знак наставника трку почну први парови из обе колоне, трчећи 10 м до окретишта и назад. Тад задатак наставља следећи пар „запреге“.

 – Штафетна игра „Трка келнера“. – Ученици се поделе у више колона које стоје паралелно иза једне црте (или седе у клупама). Сваки први ученик у колони има један папирни тањир (или веће парче картона кружног облика) и на њему 2-3 мале лоптице (кестена, шишарке и сл.). На знак наставника они потрче што брже могу носећи „послужавник“ у рукама до окретишта и назад до следећег, коме предају задатак. У случају да неком испадне нешто са „послужавника“, мора застати, подићи и наставити са кретањем.

– Штафетна игра са два листа хартије. Сви играчи стоје у више паралелно постављених колона иза црте и сваки први у колони има по два листа хартије. На дати знак почиње штафетно такмичење на стази ду гој 10 м до окретишта и назад, тако што први у колони прво ставе на под један лист и на њега стану другом ногом и тако премештајући листове стају на њих док не стигну до следећег у колони, коме их предају на стартној црти.

– Штафетна игра брзим додавањем лопте у пару. Ученици стоје у две наспрамне врсте, размакнуте једна од друге око 2 м. Први ученик у једној и последњи у другој врсти имају лопте које на знак наставника почну да додају тако што је упуте ученику у наспрамној колони дијагонално (не оном који стоји тачно преко пута). Лопта у дијагоналном додавању треба да се додаје до краја („Која ће лопта стићи пре?“).

– Штафетна игра са три лопте. Ученици стоје у четири паралелне колоне иза црте. Испред сваке колоне на поду су три лопте. На знак наставника сви први у колонама подигну лопте. Једну лопту пренесу и поставе на прву ознаку на стази по којој трче, врате се, узму другу и ставе је на следећу ознаку и врате се по трећу, њу одложе на трећу ознаку, иду до окретишта – струњача, на којој направе колут напред и трком се враћају, сакупљајући све три лопте које стављају испред следећег ученика

– Штафетна игра са ношењем и котрљањем лопти, организована у више парале лних колона ученика. На знак наставника сваки први у колони узме са пода две лопте (неједнаке тежине) и трком је преноси 10 м до окретишта, ту је спусти на под и котрља их (сваку са по једном руком) назад до следећег у колони, који наставља задатак.

– Штафетна игра са суножним поскоцима и пузањем; 3-4 колоне ученика стоје паралелно, а испред сваке постави се шведска клу па (клупе размакнути 2-3 м једну од друге). На знак наставника први ученици из колона приђу трчећи клупама, опкораче их, ослоне се на њих рукама и тако у раскораку и ослоњени на руке поскакују дуж њих до другог краја суножним поскоцима, ту се окрену за 180°, легну на клу пе и ослоњени о подлактице пузе по њима до краја, затим брзо дотрче до следећег у врсти, који наставља задатак.

– Штафетна игра суножним поскоцима у седу јашућем дуж клупе. – Ученици се поделе у онолико једнакобројних колона колико има клупа и свака колона стане у продужетку своје клупе на удаљености од 2 м. Клупе су поравнате и паралелно постављене, једна од друге размакнуте око 2 м. На знак наставника сваки први у колони притрчи својој клупи, седне на њу у раскораку (јашући) и, ослонивши се напред на руке, суножно у раскораку скаче дуж ње, на крају устане и трчећи са леве стране клупе, враћа се до следећег у колони, кога дотакне по рамену, кад овај и остали на исти начин крену у извршавање задатка.

– Штафетна игра са пузањем четвороношке у вијугавом кретању око ученика сопствене колоне (која стоји размакнута, да се између ученика може проћи). Такмичење отпочиње последњи у колони; кад он стигне на почетак колоне, усправи се и стане испред осталих, а затим остали (док сви не обаве задатак по једанпут).

– Штафетна игра са додавањем предмета преко главе. Ученици стоје у више паралелних колона сарукама подигнутим увис. Први ученик у колони има у руци медицинку, књигу, торбу и на знак наставника он је дода ученику иза себе, преко главе, а овај даље, док не стигне до последњег у колони. Последњи ученик у колони када прими лопту, трчи на чело колоне и поново отпочне додавање, и тако редом („Која ће колона прва извршити задатак?“) : – Ученици стоје у 4-5 паралелних и по брзини уједначених колона иза црте. На стази дугој 10-12 м испред сваке колоне налазе се две медицинке (једна на 7, друга на 10 м од линије старта). На знак наставника први ученик из сваке колоне потрчи што брже и измењају места медицинки и врате се брзи трком до следећег у колони, додирну га по рамену, што је знак да овај може да пође, и тако даље, док се не изређају сви ученици из сваке колоне;

–  Ученици у истим колонама изводе „шаљиву штафету“ преношења воде у пластичној чаши на стази од 10 м око окретишта и натраг до следећег у реду; победник је екипа која на крају има више воде у чаши и брже обави задатак;

– Сви ученици стоје у истим колонама и изводе скокове удаљ из места суножним одскоком на принципу „где ја стадох ти продужи“ (од обележене црте скочи први и остане где доскочи док му следећи не приђе слеђа и стане својим прстима на његове пете; тада се први склони, а следећи скаче. „Која ће екипа даље досконити?“

 -„Додавање лопте изнад главе“ – Сви ученици се поделе у 3-4 једнакобројне колоне које стану паралелно на по два метра размака међу њима. Играчи у колони стоје један иза другог у раскорачном ставу на око 50 цм размака. Први у колони имају по једну лопту. На знак наставника они је обема рукама предају преко главе играчу иза себе, а овај и следећи то раде до краја колоне. Последњи играч кад добије лопту трчи са њом на почетак колоне и отпочиње исто, и тако редом док се сви не изређају.

– Елементарна игра Где ја стадох, ти продужи“ – „Ученици се поделе у 3-4 колоне које стану паралелно и иза једне црте. Сви први у колонама стану са обе ноге иза црте, одскоче суножно са места и доскоче на обе ноге што даље и не померају се са тог места. Следећи у колонама прилазе овима, поставе своја стопала прстима до пете ових што су скочили, и тада се ови први помере и седну са стране доле а ови други скачу иа исти начин. Прилазе им трећи, овима четврти и тако редом. где један скочи, други одатле продужава „која ће колона најдаље доскочити?“

– Штафетна игра са књигом на глави – Ученици формирају 3-4 једнакобројне колоне које стану паралелно и иза црте. Сваки први у колони има по једну књигу или већу свеску. На знак наставника ставе књиге/свеске на главу и пажљиво али што брже ходајући преносе књигу на глави, не придржавајући је рукама 8 – 10 м напред до окретишта и назад до следећег у колони. Уколико књига/свеска падне, стане се, намести и настави.

– Штафетна игра са преношењем и одлагањем лопти – Ученици на уобичајен начин формирају 3-4 колоне и поставе се иза црте. Испред сваке колоне поставе се два обруча: један на 5, други на 10 м. Окретиште се налази на 12-15 м. Сваки први ученик у колони има по две лопте. На знак учитеља они трче до првог круга где одложе једну, па до другог круга где одложе другу лопту, затим трче око окретишта и на повратку лопте подижу и носе следећем у колони. Игру поновити 2-3 пута.

 – Елементарна игра „Трка на картонима“ – Ученици се поделе у 3-4 колоне на уобичајен начин, као за штафету, и сви стану иза исте црте. Сваки први ученик у колони има по два картона/листа папира. На знак учитеља крећу се напред до окретишта удаљеног 6-8 м и назад, до следећег што брже, тако што прво на тло поставе један картон/лист папира на који стану једном ногом, па други на који стану другом ногом и даље ходају „по картонима“, премештајући их за сваки следећи корак.

 – Штафетна игра у вијугавом трчању  Ученици формирају 3-4 уобичајене колоне за штафетне игре које стану иза стартне црте. Испред сваке колоне постави се у правом низу 8-10 чуњева на размаку око 1 м. На знак наставника сви први у колонама трче дуж ове стазе вијугаво око чуњева до последњег и назад до следећег у колони који, као и сви иза њега, то понови.

– Штафетна игра провлачењем кроз обруч – Ученици стану у 3-4 колоне и стану сви иза исте црте, како је то уобичајено за штафетне игре. На 10 м дугој стази испред сваке колоне се поставе на тло по 3-4 обруча на равномерним размацима. На знак наставника сви први у колонома потрче најбрже до првог обруча, стану обема ногама у њега, подигну га изнад главе и ставе поново на тло, затим другим и трећим обручем ураде то исто и трче назад до следећег у колони кога дотакну по рамену, како би он затим и сви по реду извели задатак на исти начин.

–  Штафетна игра бацањем лопте о зид: ученици се поделе у три једнакобројне колоне које стану паралелно и на око 10 м удаљене од већег равног зида. Први играчи у колонама стоје иза црте са лоптом у рукама, На знак наставника трче до зида, дођу до црте 2 м удаљене од њега и са тог места три пута бацају лопту до следећег у колони, предају му да он изведе исто, а они стану на крај колоне

–   „Трка везаних ногу“ – Ученици формирају две колоне парова, које стану иза црте. Сваки пар веже своје две суседне ноге вијачом (леву једног за десну другог). Први парови стану на црту и на знак наставника брзо ходајући или трчећи превале 10 м до друге црте, одакле позивају следећи пар да крене да би сви прешли на супротну страну иза црте. „Која колона ће брже?“

 -„Ко ће пренети највише предмета „- Ученици формирају 3-4 колоне за штафету, поставивши се иза црте на уобичајен начин. Испред сваког првог у колони ставе се 3-4 предмета различите тежине и величине. На знак наставника они подижу све предмете и на произвољан начин их преносе у трчању до окретишта (10 м удаљено) и назад, до следећег у колони, испред кога спусте све предмете да би он и сви по реду на исти начин, један за другим, извели исто.

– Штафета са премештањем лопти. У истој огранизацији рада као у претходној игри мења се задатак у трчању. Испред сваке колоне поставе се два обруча, један на 5, други на 10 м удаљености, а у сваком је лопта. На знак учитеља ученик трчи до прве лопте, подигне је, однесе у други круг, ту је замени са лоптом из тог круга коју пренесе у први, и трчи до следећег у колони коме предаје задатак, дотакавши га по рамену. Лопте треба да су неједнаке величине.

– Штафетна игра – полигон препрека. На једној правој стази постави се три низа истих препрека паралелно тако да свака колона ученика има своју стазу препрека дужине до 20 м. Задаци у полигону које треба савладати у штафетном трчању могу бити: прескок преко клупе, провлачење испод клупе (кроз обруч, оквир сандука), тапкање једне лопте, котрљање две лопте, прескакање вијаче, убацивање лопте у мету и сл. Ову стазу препрека треба да осмисли учитељ и састави је од справа коима располаже.

–  Штафетна игра са додавањем лопте у две колоне парова; ученици фор-мирају четири колоне, две и две паралелно, тако дадве колонечине једну екипу. На знак наставника, први парови из сваке екипе у трчању додају један другом лопту, обиђу окретиште удаљено 15 м и врате се до следећег пара, који то исто понови. Задатак је да сви парови то изврше што брже

– Штафетна игра брзим додавањем лопте у пару: Ученици стоје у две нас-прамне врсте, размакнуте једна од друге око 2 м и лицем окренути једни ка другима. Први ученик у једној и последњи у другој врсти имају по једну лопту коју на знак наставника почну да додају тако што је упуте ученику у наспрамној врсти дијагонално (не оном наспрам себе), овај опет по дијагонали врати у прву врсту и тако до краја. „Која ће врста прва лопту довести до краја“?

– „Додавање медицинке преко главе“ – елементарна игра: Ученици стоје у 3-4 једнакобројне колоне. Сваки први у колони има по једну медицинку од 2-3 кг у рукама. На знак наставника они додају медицинку ученику иза себе преко главе, ови следећем и тако до последњег у колони. Овај са медицинком трчи напред, поставља се на чело колоне и настави исто. Игра траје док се сви у колони не изређају.

– Провлачење кроз „тунел“ – Ученици стану у колону у ширем раскораку. Последњи ученик у колони чучне и почне провлачење кроз „тунел“ на произвољан начин, а када избије на чело колоне, он стане први, опет у раскорак. То исто изведу сви ученици по реду са зачеља колоне;

– Штафетна игра палицама: Ученици се поделе у 4 колоне које две по две стану једна наспрам друге. Оба ученика на почетку колоне имају по једну палицу окомито постављену на тле. На знак наставника истовремено оба ученика пусте палице и размене места Ученици који су успешно раз-менили палице доносе својој колони по један поен. Кад ухвати палицу, ученик је предаје следећем у колони, а он иде на крај супротне колоне.

 – Елементарна игра „Последњи креће“.

Четири клупе поставити унакрст и уз сваку клупу одвојити групу ученика(7-8).Деца седају на клупу, опкораче је и окрену се према центру укрштења клупа.На знак учитеља сви последњи са клупа устану и оптрче све четири клупе укруг са спољне стране.Кад стигну до свог места, седну и додирну раме ученика испред себе, што је знак да овај пође на извршење истог задатка.Победник је група која прва обави задатак.

– Утркивање колона са котрљањем обруча Ученици стоје један иза другогу колони и иза црте. На знак наставника први у колонама који имају поједан обруч трчећи га котрљају 10 м до окретишта и назад и тако редомдок сви у колони не изврше исто.

– Штафетна игра са котрљањем обруча по кругу: ученици се поделе у три једнакобројне групе и свака група стане у круг у слободном простору вежбалишта Сваки круг има по један обруч, који се налази код једног ученика На знак наставника сви ученици са обручем иступе корак уназад удесно, крену брзо трчећи и котрљајући обруч укруг око другова до свог места Кад ови стигну на своје место, обруч преузимају редом следећи по реду удесно, све док се сви не изређају. „Која ће група пре?“

– Штафетна игра са вођењем лопте као у кошарци у круг и вијугаво око другова: сви ученици стоје у два једнакобројна и шире размакнута круга Код једног ученика, који се означи првим, налази се једна лопта за кошарку. На знак наставника ови ученици почну са вођењем (тапкањем) лопте крећући се у круг удесно и вијугаво око својих другова. Када стигну на место поласка, лопту додају првом десно до себе и тако редом један за другим сви ученици у оба круга изведу исто. Који ће круг завршити први? Следећи пут исто улево.

 – Штафетна игра прескакањем кратке вијаче: Ученици стану у више јед-накобројних колона, паралелно и иза црте. Сваки први у колони има по једну вијачу коју држи иза леђа На знак наставника они се утркују пре-скачући вијачу 15 м до окретишта, обиђу га са десне стране и врате се назад до следећег у колони, који преузме вијачу и понови исти задатак (као и сви остали у колони један за другим и што брже).

– Штафета – полигон: Сви ученици се поделе у три једнакобројне уједначене колоне које се поставе паралелно и иза црте (међусобно удаљене 2 до 3 м). На наставников знак први у колони крећу на извршавање задатака, а затим сви, један за другим пошто претходни заврши и „преда задатак“ ударцем по руци. На стази дугој око 10 м која се завршава з^дом, ученик трчи 3 м до обруча који се налази на тлу и у ком је лопта, подигне обруч провуче се кроз њега од горе на доле, спусти га, узме лопту стави је себи између ногу суножно поскакује са њом следећа три метра, ту направи колут напред на струњачи са лоптом између ногу, подигне се, узме лопту води је до зида као у кошарци, стане наспрам зида одбије је 3 пута и хвата, па трчећи враћа је у обруч и трчи до следећег у колони.

– Штафетна игра са колутом напред и назад повезан: ученици се поделе у три хетерогене једнакобројне колоне и стану иза црте. Испред сваке колоне на удаљености од око 10 м поставе се по две спојене струњаче. На зкак настав-ника, први у колонама суножним поскоцима доскачу до струњача направе колут напред до чучња, па одмах колут назад, устану и што брже се врате трчећи до следећег у реду, да би овај, кад га дотакну по рамену кренуо да уради исто наведеним редоследом, сви ученици.

 – Сви ученици се поделе у 3 уједначене колоне које стану паралелно и иза црте. Наспрам сваке колоне на удаљености од 10 до 15 м постави се по једна струњача. Први ученици у колонама имају по једну кошаркашку лопту. На знак наставника они поведу лопту као у кошарци до струњаче где је поставе на почетак, направе преко ње колут, устану окрену се узму лопту и носе је брзо трчећи до следећег у колони коме је предају како би он и сви по реду извели то исто;

Оставите одговор

Молимо вас да се пријавите користећи један од следећих начина да бисте објавили свој коментар:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

Подаци

This entry was posted on 3 новембра, 2019 by in Генерација 2019/2022, Учитељски кутак and tagged .

Кретање

Електронски дневник

Статистике блога

  • 4.302.122 прегледа

Претражи

Унесите своју адресу е-поште да бисте пратили на овај блог и примали обавештења о новим чланцима преко е-поште.

YouTube Учитељски кутак

Ауторска права

%d bloggers like this: